Styret

13. mars, 2016

Fra vestre: Hogne Hareide, Ingrid Schei, Monica E. Kvåle, Trond Wingård og Herman Søndenaa

Her finner du en oversikt over vårt styre for perioden 2016-2017.

Styret består av:

Trond Wingård
Monica Elisabeth Kvåle
Herman Søndenaa
Hogne Hareide
Rebekka Asm

Varaer:

Helge Morset
Ingrid Schei