Komiteer og utvalg

Her finner du en oversikt over partiets representanter til bydelens komiteer og utvalg.
Har du noen innspill eller tilbakemeldinger?
Ta gjerne kontakt på ostensjo@mdg.no

13. mars, 2016

Bydelsutvikling,miljø- og kulturkomiteen

Einar Wilhelmsen

Leder av bydelsutvikling,miljø- og kulturkomiteen.
Seniorrådgiver i Norges forskningsråd, wilhelmseneinar@gmail.com, 906 98 446

Ingrid Schei

Medlem i bydelsutvikling,miljø- og kulturkomiteen.
Grafisk designer, ingrid.schei@gmail.com, 92840608

Omsorgskomiteen

Monica Elisabeth Kvåle

Medlem i omsorgskomiteen.
HR-rådgiver, monelisak@gmail.com, 916 33 669

Oppvekstkomiteen

Andreas Nærlie

Medlem i oppvekstkomiteen.
Pedagogisk leder, anarlee@gmail.com

Arbeidsutvalget

Einar Wilhelmsen

Medlem i arbeidsutvalget.
Seniorrådgiver i Norges forskningsråd, wilhelmseneinar@gmail.com, 906 98 446