Fotocredit:

Østensjø får besøksgård!

Vi i Østensjø MDG er utrolig glad for at vi sørger for 6 millioner til å etablering av besøksgård på Sørli.

29. september, 2016

Det er ikke bare har de som har ønsket seg mer sykkelvei som har god grunn til å være fornøyde! I tillegg til å få oppgradert og bygd ut sykkelveinettet var en av våre viktigste valgkampsaker ved valget 2015 å få etablert en besøksgård på Sørli, og det var derfor svært gledelig å kunne lese allerede i det første Oslobudsjettet vi er med på at:

» For å dekke behovet for besøksgårder i Oslo, bør det etableres ytterligere en besøksgård. Av interessentdialogen som er gjennomført i forbindelse med KVU og utarbeidelse av behovsplanen, framgår det at etablering av en besøksgård på Sørli ved Nøklevann bør prioriteres. Sørli er et lite, og godt bevart, småbruk ved Nøklevann i Østmarka. Småbruket ligger lett tilgjengelig rett innenfor boligbebyggelsen i Østensjø bydel. Sørli skal bli et turmål for skoler og barnehager og en sosial møteplass for beboere i nærliggende bydeler. »

Oppgradering av sykkelveinettet, stansing på bedre familie og omsorgstjenester er blant annet satsningsområder som byrådet styrker i bydelen vår. Link til budsjettet finner du HER

Dette er noen av tiltakene vi fikk igjennom sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
 • Skullerudstua rehabiliteres
 • Skullerud; videre utvikling av skianlegget
 • Ljanselva; oppgraderte turveier
 • Ulsrudvann; oppgradering av badeoppholdsområde
 • Nøklevann v/Bråten; oppgradering, toalett, bålplass
 • Østmarkas venner; fikk egen pott på 100.000 kr
 • Midler til frivillig organisasjoner skal økes med 2mil
 • Åpning av Bølerbekken; Bøler kirke-Østmarka skole
 • Nytt Manglerud bad; planlagt ferdigstillelse av badet i 2020/2021.
 • Det vil opprettes en tilskuddordning hvor bydelene kan søke om tilskudd til benker, bord og griller for utplassering i bydelenes parker og friområder
 • Østensjøvannet; oppgradering/etablering av turveier

Du kan også få opptil 6000 kroner i støtte for å skifte ut din gamle vedovn, med en rentbrennende vedovn. Borettslag kan få støtte til solceller på taket eller utfasing av oljefyr til mer bærekraftige alternativer. Det foreslås også støtte til utfasing av oljefyr, energisparetiltak, og el-sykler.Kom gjerne med innspill til hvor du ønskerbenker, bord og griller for utplassering i bydelenes parker og friområder, eller andre lokalsaker på: ostensjo@mdg.no eller på facebook.

Sitter du inne med gode ideer og engasjement? BLI MEDLEM i dag og farg Østensjø grønt: https://www.mdg.no/meld-inn/

- "Jeg er strålende fornøyd med et Oslobudsjettet som legger opp til bedre oppvekstvilkår for barn og unge, som bedrer trafikksikkerheten og som prioriterer friluftslivet" - Einar Wilhelmsen, bydelsutvalgsrepresentant for De Grønne i Østensjø.