Se vårt valgprogram bydel Østensjø. Programmet er et supplement til Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Oslo.  Våre kjernesaker 2015-2019:

  • Gjøre det trygt og enkelt for myke trafikanter å ferdes i bydelen.
  • Sørge for at alle barn og unge får gå i barnehage/skole i eget nærmiljø, med tilstrekkelig antall pedagoger.
  • MDG vil arbeide for at den planlagte Manglerudtunellen gir best mulig lokal miljøeffekt.
  • MDG vil arbeide for å bevare bydelens gjenværende grøntområder og markagrensa.
  • Vi ønsker å bevare bygninger som bærer lokalhistorie, deriblant de verneverdige bygningene på Eterfabrikken samt Oppsal Gård.
  • Oppgradering av svømmebasseng i bydelen, spesielt Bøler Bad.
 

Opps, fant ikke skjemaet.