Styret

13. mars, 2016

Det nye styret består av fra øverst til venstre:
Herman Søndenaa
Trond Wingård
Hogne Hareide
Marit Sauge
Marit Hepsø

Vara:
Sandra Baldvinsson Sotkajærvi
Ingrid Schei (ikke tilstede)