Byggeplass eller møteplass? Åpent møte om Oppsal Gård

Oppsal bibliotek inviterte til et åpent møte om utbyggingen på Oppsal gård. Stor entusiasme og et fullsatt Oppsal bibliotek møtte politikerene som hadde møtt opp for å lytte til lokalbefolkningen!

 

6. april, 2016

Byråd for byutvikling Hanna Marcussen sier hun ser frem til å motta innspill for lokalbefolkningen

På debattmøtet fikk lokalbefolkningen litt mer informasjon fra utbyggeren og arkitektene om hvordan de jobber med saken, og mulighet til å påvirke politikerne som bestemmer utfallet av utbyggingen.

Veidekke og TAG arkiteker,Plan- og bygningsetaten og Byråden vår for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) stilte opp, sammen med byutviklingskomiteens leder Victoria Evensen (Ap), og nestleder Camilla Wilhelmsen (Frp) på Deichmanske Oppsal for å lytte til hva lokal befolkningen mener om utbyggingen.

– Saken har ikke kommet til politisk behandling i byråd enda, vi venter på behandlingen fra plan- og bygningsetaten. Jeg er her først og fremst for å lytte til dere i lokal befolkningen i dag, sier Hanne Marcussen(MDG).

Saken ligger per i dag hos Plan- og bygningsetaten. Etter etaten er ferdig med behandlingen blir den sendt videre til politisk behandling hos byråden, og tilslutt ender den hos byutviklingskomiteen.

 

Aksjonsgruppa her representert ved Anne Lindmo

Aksjonsgruppa her representert ved Anne Lindmo delte også sine tanker rundt utbyggingen

– Beboerne på Oppsal er ekspertene, sier Lindmo.

Før hun snakker videre om historien og en fortetting som tar vekk “indrefileten”, og henviser til tidligere planer om utbygging rundt Østensjøvannet som er blitt stoppet, hvor man i dag setter pris på friområdene. Aksjonsgruppa sier videre at man må ikke bøye seg for vekst, ber politikerne ikke ha hastverk.

Østensjøvannets venner påpeker belastningen på Østensjøvannet med økt befolkning, er en fredet perle. Det må ses på helheten I bydelen, ikke dette isolerte området.

Andre påpeker mangel på skoleplasser, trafikkutvikling, mangel på infrastruktur, mangel på sentrale møteplasser på Oppsal. I tillegg utbyggingstakten de senere år.

 

Hvor står Østensjø MDG i saken?

Våre representanter i Østensjø MDG har lenge fremmet viktigheten av bevaring. 16. oktober 2015 signerte vi samarbeidsavtalen «Østensjøerklæringen 2015-2019» mellom AP, SV og MDG i bydel Østensjø. Hvor bevaring av lokalhistorie ble tydeliggjort i erklæringen.

  • Vi ønsker å bevare bygninger som bærer lokalhistorie, deriblant bygningene på Eterfabrikken og Oppsal Gård

Bydelsutvalgets leder Kristin Sandaker(AP) påpekte under møtet at Oppsal har tatt sin del av veksten med 500 enheter de siste årene.

Østensjø MDG ser at fortetting er nødvendig hvis vi skal møte befolkningsveksten, men fortettingen skal ikke skje på bekostning av lokalhistoriske bygg her i Bydel Østensjø.