MDG for en bilfri skolegård!

Fotocredit: skjermdump tv2

Miljøpartiet De Grønne Østensjø ønsker ikke bilvei igjennom skolegården på Manglerud!

20. mai, 2016

Miljøpartiet De Grønne Østensjø ønsker ikke bilvei igjennom skolegården på Manglerud! I går viste TV2 et innslag fra Manglerud skole hvor det er planlagt en bilvei tvers igjennom skolegården. Vi vil ha mer fokus på trygge skoleveier og ønsker derfor mindre, ikke mer bilkjøring. Problemet er at ishallen til Manglerud Star ligger der den ligger. Inneklemt innerst i et boligområde, helt inne i miljøparken, bak skolen, og at det må være en vei hit.

Miljøpartiet De Grønne Østensjø mener at vi kan bruke byggingen av ny skole og nytt bad til å forbedre trafikksituasjonen. Vi vil ha slutt på at skolegården og plenene rundt brukes som parkeringsplass på helger og kvelder, og flytte parkeringen ut fra skolegården og stenge mest mulig for innkjøring på området. Vi vil ha tiltak i Plogveien for å gjøre den tryggere for syklende og gående, og vi ønsker oss hyppigere bussavganger hit.

Det er bred politisk enighet om i Bydel Østensjø at veien IKKE skal gå igjennom skolegården. Problemet er at det må bygges en vei fram til ishallen, på grunn av varelevering for eksempel, og fordi Manglerud Star har tinglyst rett på noen parkeringsplasser her.

Plan- og bygningsetaten har foreslått en løsning der det bygges en vei mellom skolen og fram til idrettsplassen og ishallen, oppå der gangveien er i dag. Dette er heller ikke en god løsning. Sammen med hele bydelsutvalget i bydelen ønsker vi oss derfor veien lagt i en kulvert, og et fåtall p-plasser inne ved ishallen som ikke kan unngås, mens at bilparkering skal løses utenfor området.

Vi vil hverken ha bilvei gjennom skolegården, eller oppå turveien.

Hele saken kan du se her: http://www.tv2.no/v/1044865/

http://www.noblad.no/debatt/manglerud/manglerud-bad/mdg-for-en-bilfri-skolegard/o/5-56-40055