Nytt styre i MDG Østensjø

Årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne i Østensjø ble avholdt 29.01.2014. Dette var det første ordinære årsmøtet for bydelen, etter at det i oktober 2013 ble holdt ekstraordinært årsmøte med valg av interimsstyre.

Her er styret i Miljøpartiet De Grønne i Østensjø 2014

Marion Godager Tveter ble valgt til leder
Bendik Fjeldstad,nestleder
Ingrid Schei, kasserer
Torgeir Hagtun Treidene, styremedlem
Ingrid Folde, styremedlem
Benedikte Guttormsen Slørdal, styremedlem
Marit Helene Gulbrandsen, varamedlem

Nasjonal talsperson Harald A. Nissen holdt et inspirerende innlegg. Han påpekte hvordan man
gjennom lokalpolitisk arbeid kommer tett på saker i nærområdet, og kjapt kan få gjennom ønsker i
lokalmiljøet.