Økt støtte til grønne prosjekter

Bydelsutvalget fikk økt støtten fra 50 000 i fjor til 150 000 i år, etter forslag fra AP/MDG/SV. Har du et grønt prosjekt du trenger økonomisk støtte til i bydelen vår?

22. mars, 2016

Kort om tilskuddet

Ordningens mål er å virkeliggjøre grønne prosjekter som enten

  • Forbedrer bomiljøet
  • Reduserer forurensning, utslipp eller støy
  • Bevarer naturmangfold

Kriterier for å søke

  • Søker skal ha tilknytning til Bydel Østensjø, eller ha sin aktivitet i Bydel Østensjø. Prosjektet/ aktiviteten må gjennomføres i Bydel Østensjø.
  • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell myndighet, der forhold i tilknytning til aktiviteten er regulert i lov, forskrift, retningslinjer eller andre bestemmelser, eventuelt at andre miljømessige forhold er vurdert.
  • Aktiviteten/ tiltaket må gi et positivt bidrag til miljøet. Det gis ikke støtte til ordinær drift/ lønnsutgifter

Hvem kan søke?

Lag, enkeltpersoner, organisasjoner (med unntak av politiske partier), uformelle grupper, borettslag, sameier, samt kommunalt støttet virksomhet f.eks. sykehjem, seniorsenter og frivilligsentral.

Mer info om hvordan du søker finner du her:
https://www.oslo.kommune.no

 

Andre støtteordninger i Bydel Østensjø:
Driftsstøtte til særskilte lag og organisasjoner
Prosjekter og ekstraordinære tiltak i Bydel Østensjø
Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Østensjø