Fotocredit:

Styret for 2016-2017

Det nye styre ble valgt 18 februar på årsmøte for Østensjø MDG,og består av:

 

 

14. mars, 2016

Hogne Hareide (styremedlem), Ingrid Schei (vararepresentant), Monica Elisabeth Kvåle (styremedlem), Trond Wingård(styreleder) og Herman Søndenaa (styremedlem/kasserer)

Ikke tilstede: Rebekka Asm(styremedlem) og Helge Morset(vararepresentant)

Nestleder vil bli valgt i løpet mars.

Har du noen saker du brenner for? Ta gjerne kontakt på ostensjo@mdg.no
Du kan også følge vårt arbeid på https://www.facebook.com/mdgostensjo/