En viktig seier: Utbygging ved Eterfabrikken stanset!

Fotocredit: Tom Vestreng, Dagsavisen

– Dette er en stor seier for arbeidet med å bevare artsmangfoldet i Østensjøområdet miljøpark, sier Einar Wilhelmsen.

1. august, 2019

Et av de viktigste gjennomslagene for Østensjø MDG denne perioden var da bystyret i mars sa endelig nei til boligutbygging på tomta til Eterfabrikken på Bøler.

Einar Wilhelmsen er vår representant i bydelsutvalget og leder av Oslo MDG. Han har jobbet mot utbyggingsplanene ved Eterfabrikken siden han kom inn i Bydelsutvalget i Østensjø i 2015. Dette fordi en utbygging så nær naturreservatet ville medført mye menneskelig aktivitet i det som i dag er et rolig område.

Virksomheten som tidligere holdt til i Eterfabrikken ble i 2016 ble flyttet til Karihaugen. Boligutbyggeren JM fikk da støtte fra Plan- og bygningsetaten til søknaden om å sette opp fem boligblokker med til sammen 112 boliger på tomta.

Østensjø MDG har vært mot planene fordi de ville få store negative konsekvenser for 220 fuglearter, 440 plantearter, nesten 2000 insektarter og åtte flaggermusarter som er registrert i området.

– En utbygging av fem store blokker så nær miljøparken var ikke forenelig med å ta vare på naturverdiene og friluftsverdiene. Østensjøvannet Miljøpark må utvides og styrkes, ikke krympes år for år! Om vi ikke tar vare på det fantastiske mangfoldet vi har i dette området, kan det bli borte for alltid, sier Wilhelmsen.

Nå starter arbeidet for å avgjøre hva som videre skal skje med Eterfabrikken og området rundt.

Østensjø MDG vil være en garantist for vern av Østensjøvannet naturreservat og Østensjøvannet, og utvide Østensjøvannet miljøpark. Vi ønsker også å la den fredede Eterfabrikken være et sted hvor lokale kunstnere kan ha atelier og utstillingslokaler, og vi vil jobbe for å bevare andre lokalhistoriske bygg i bydelen.